gebouw

Zelfroosteren: leerlingen van basisschool IKC VanKampen doen het!

“Met de inzet van MyX is de kwaliteit van het onderwijs omhoog gegaan”

 

Yannick van Dijk

Yannick van Dijk, leraar bij basisschool IKC VanKampen  

Deel deze pagina

Zelfroosteren met Xedule en MyX op IKC VanKampen

De leerlingen van basisschool IKC VanKampen zijn bekend met zelfroosteren. De basisschool heeft het roer in 2018 omgegooid en het hele schoolsysteem is op de schop gegaan. Iedere leraar heeft nog steeds zijn eigen klas, maar er wordt nu gewerkt in clusters. In een cluster zitten bijvoorbeeld leerlingen die ‘s ochtends het meest fit zijn en dan de vakken volgen die de meeste inspanning vereisen.

Door het werken in clusters ging de school van 25 naar 105 leerlingen. Het grote voordeel is dat elke leraar een eigen domein heeft waarin de leerlingen les krijgen. Yannick van Dijk, leraar bij IKC VanKampen: “er zijn namelijk vier lokalen en in ieder lokaal wordt een bepaald vak gegeven. Zo wordt in het ene lokaal het vak lezen gegeven, in het andere taal en spelling, in het derde lokaal rekenen en in het laatste lokaal is ruimte voor de zelfstandige verwerking van de lesstof. Het grote voordeel hiervan is dat je expert wordt in een bepaald vak, omdat je maar één vak tot in de puntjes hoeft voor te bereiden. Hierdoor is de kwaliteit van het vak dat je geeft enorm hoog.”

Iedere leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen rooster

Basisschool IKC VanKampen heeft de visie dat iedere leerling verantwoordelijk is voor zijn eigen rooster. Dit betekent dat de ene leerling, dat bijvoorbeeld het vak rekenen lastig vindt en heel erg fit is aan het begin van de ochtend, de dag liever begint met dat vak. Terwijl de andere leerling juist fitter is aan het einde van de ochtend en dan liever rekent. Vanuit daar ontstond een probleem; wie houdt bij of er niet te veel leerlingen in de klas zitten?

Yannick: “Dit probleem is makkelijk op te lossen(dachten we). We hadden immers een integraal computersysteem dat het mogelijk maakte om gezamenlijk in documenten te werken. We lieten alle leerlingen langskomen om de vakken in te roosteren. Zij vertelden hun rooster en wij verwerkte dat in een gezamenlijk Excel-bestand.” Al snel merkte IKC VanKampen dat dit enorm omslachtig was. Er moesten veel handelingen worden verricht, waardoor er fouten gemaakt werden. Daarnaast kostte het proces veel tijd en moesten roosters van de leerlingen vaak aangepast worden.

De mogelijkheid tot zelfroosteren met Xedule en module MyX

Yannick vertelt dat ze als bassischool in contact staan met middelbare scholen, waardoor ze uiteindelijk via Het Lyceum Vos kennis hebben gemaakt met de ontwikkelaars van Xedule en module MyX. “Na een aantal oriënterende gesprekken zijn we de uitdaging aangegaan om op onze basisschool leerlingen te laten zelfroosteren. Dit was een hele uitdaging, want de roostermakers wisten niet wat de technische mogelijkheden waren van onze school en daarnaast wisten ze niet hoe handig de leerlingen waren op een tablet.”

Yannick legt uit dat zij met Snappet(een adaptieve lesmethode voor het basisonderwijs) werken. Vooraf hebben de roostermakers gekeken of Xedule en MyX konden draaien op de tablets, waardoor er een omgeving gecreëerd kon worden die gekoppeld is aan het Snappet-account of basispoortaccount. Dit bleek niet het geval te zijn. De verouderde versie van het besturingssysteem dat op de Snappet-tablets staan, bleek dit niet aan te kunnen.

Vanuit daar heeft IKC VanKampen gekeken naar de mogelijkheid om invulling te geven via de mobiele telefoons van de leerlingen in combinatie met de vaste computers en laptops die de school in bezit heeft. Yannick: “dit bleek een groot succes te zijn. Elke leerling kan een eigen rooster maken, waardoor we nu al een aantal maanden dezelfde roosters hanteren. Iedere twee maanden verandert er iets in het middagrooster en dit geven we dan aan bij onze persoonlijke roostermaker.”

Iedere leerling heeft zijn eigen laptop waarmee ze kunnen zelfroosteren, het lesrooster kunnen inkijken en veranderen. Ook heeft IKC VanKampen een tool om de kinderen te controleren. Yannick: “we zijn hier ontzettend blij mee, omdat ons op deze manier veel werk bespaard wordt. Deze tijd kunnen we nu onder andere besteden aan het coachen van de leerlingen, het geven van didactische handvatten en het ontwikkelen van allerlei andere didactische vaardigheden. Yannick vertelt dat IKC VanKampen hiermee de planningsvaardigheden, maar ook de intrinsieke motivatie van de leerlingen vergroot heeft.

Toekomstplannen

In de toekomst wil IKC VanKampen de mogelijkheid onderzoeken om met MyX aan te geven welke doelen er aangeboden worden voor de leerlingen, zodat zij een nog duidelijkere keuze kunnen maken welk vak en doel ze als eerste willen aanpakken. Binnen IKC VanKampen willen ze dit roostersysteem op termijn uitzetten in één van de clusters en gaan ze in gesprek met de leerkrachten van andere clusters om te kijken wat nodig is om Xedule met module MyX daar in te kunnen zetten.

Yannick: “voor ons, cluster 6/7, is Xedule met module MyX een ontzettende positieve aanvulling op ons onderwijssysteem. Het spaart de leerkrachten tijd, dit geeft ons ruimte om de lessen nog beter voor te bereiden én nog meer onderwijs op maat te bieden.

Zelf aan de slag met individueel onderwijs? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Gerelateerde artikelen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.