Xedule

Studeerbaar, Doceerbaar, Organiseerbaar en Betaalbaar onderwijs.

Deel deze pagina

Xedule is een plan- en roostersysteem voor het onderwijs. Wij gebruiken hiervoor de term onderwijslogistiek. Xedule is configureerbaar en daardoor te gebruiken in het Hoger Onderwijs (HBO/WO), het Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO) en het Voortgezet Onderwijs (VO). Om niet in de knoop te komen met termen gebruiken we hier de term student. Voor het VO kunt u natuurlijk leerling lezen. Xedule biedt overigens de mogelijkheid om eigen (school-)terminologie toe te passen, naast de mogelijkheid om een andere taal te selecteren.

Wat biedt Xedule

Onderwijslogistiek is een term die door Advitrae wordt gebruikt voor het organiseren van onderwijs. Een belangrijk onderdeel is het matchen van de vraag en het aanbod. Studenten hebben een vraag naar onderwijs. Deze vraag leidt naar een vraag naar docenten met specifieke expertises en een vraag naar lokalen met specifieke kenmerken. De onderwijsinstelling beschikt over docenten met specifieke expertises en over lokalen met specifieke kenmerken. Deze capaciteiten moeten op het juiste moment beschikbaar zijn. Met behulp van Xedule kunt u dit regelen.

Traditioneel was dit gebied het domein van een roosterapplicatie. Inmiddels weten we dat het capaciteitsvraagstuk pas goed kan worden opgelost als we op basis van prognoses ver vooruit kijken. We trachten een goede voorspelling te maken over de vraag van studenten naar onderwijs. Op basis hiervan kijken we meerdere jaren vooruit en bepalen we het effect op de capaciteiten van de onderwijsinstelling (past het wel of past het niet). Op basis hiervan kunnen de juiste maatregelen worden genomen. Het planningsproces wordt steeds gedetailleerder naarmate de tijd vordert. Uiteindelijk, als het moment van uitvoering dichtbij is, wordt er ook geroosterd.

Xedule omvat in beginsel drie modules. Dit zijn de modules Meerjarenplanning, Jaarplanning en Operationele planning (roostering), die naadloos met elkaar samenwerken. In de meerjarenplanning bekijken we het capaciteitsvraagstuk over het gehele curriculum van een student. Op basis van studentprognoses kan een onderwijsinstelling bepalen welke docent expertises en welke lokaal vereisten worden verlangd. Dit kan worden vergeleken met het werkelijke aanbod op basis van de aanwezige docenten en lokalen.

De module Jaarplanning zoomt in op het eerst komende jaar. Het onderwijsprogramma kan worden gedetailleerd en onderwijsteams kunnen hun niet-onderwijstaken invoeren. Hierdoor ontstaat er voor onderwijsteams een totaalbeeld van de benodigde vraag naar capaciteit in het komende jaar. Onderwijsteams kunnen nu zelf het werk verdelen, waardoor er nauwkeurige plannen van inzet ontstaan voor alle medewerkers. Verder levert de jaarplanning nauwkeurige inzichten in de benodigde lokaalbehoeften van week tot week.

De module Operationele planning gaat verder met de informatie uit de jaarplanning. Activiteiten worden hier op specifieke momenten in de week toegewezen en gekoppeld aan specifieke lokalen. Op deze manier ontstaat een rooster. Dit rooster komt tot stand op basis van een krachtig roosterautomaat die voor- en achteraf exact aangeeft waarom een les eventueel niet geplaatst kan worden.

Speciaal voor de situaties waarin gewerkt wordt met individuele student keuzes, beschikt Xedule ook over een clusterautomaat. De clusterautomaat werkt op basis van specifieke voorwaarden toe naar slimme groepen die vervolgens weer geroosterd kunnen worden.

Innovaties

Maar onderwijslogistiek gaat verder dan dit planningsproces. Onderwijskundige innovaties en maatschappelijke invloeden maken het noodzakelijk dat we ons onderwijs ook anders gaan organiseren. In het onderwijs zien we steeds meer dat niet alle activiteiten centraal worden geroosterd. Studenten en docenten maken onderling agenda afspraken en boeken zelf ruimtes. Hiervoor heeft Xedule oplossingen. Verder zien we dat in het onderwijs veel parttime docenten werken. Hierdoor ontstaat een frictie tussen de kwaliteit van studentroosters en de kwaliteit van docentroosters. In Xedule is het mogelijk om een studentrooster als basis te nemen en docenten hier op in te laten schrijven. Hierdoor kan een docent een werkpakket kiezen (inclusief de gewenste tijdstippen) die bij hem/haar past. Als derde noemen we de mogelijkheid voor studenten om in te schrijven op of te kiezen voor de activiteiten die zij willen volgen. Op deze manier kan een student in Xedule zelf zijn/haar eigen rooster (deels) bepalen.

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren verandert de manier van organiseren van het onderwijs. Dit stelt dus andere eisen aan de onderwijslogistiek en de ondersteuning hiervan. Speciaal voor het gepersonaliseerd leren beschikt Xedule over een module (Myx), waarmee student en docent veel beter kunnen reageren op de noodzakelijke veranderingen in de planning van een student. Niet het rooster staat centraal, maar de behoefte van de student. Meer informatie over de module Myx kunt u  vinden op een speciaal hiervoor ontwikkelde website  – Myx.nl

 • Software-as-a-Service (SaaS)

  Xedule wordt aangeboden als SaaS (Software as a Service). Dit betekent dat Xedule als online dienst wordt aangeboden, waarbij een onderwijsinstelling de software niet fysiek aanschaft, maar benadert via het internet met een browser. De installatie, de rekencapaciteit, het onderhoud & beheer en de doorontwikkeling valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Advitrae als uw SaaS provider.

 • Capaciteitsanalyses docenten en faciliteiten

  Xedule biedt diverse mogelijkheden om gedurende het planningsproces, zelfs over meerdere jaren,  capaciteitsanalyses uit te voeren op resources (docenten en faciliteiten). Zo worden vroegtijdig knelpunten gesignaleerd en beschikt u over een krachtige tool voor strategische resourceplanning. Ook biedt Xedule de mogelijkheid om logistieke 'What-if" scenario's door te rekenen.

 • Roosterautomaat

  Xedule maakt gebruik van de meest recente wiskundige optimalisatie methoden en logistieke concepten om plannings- en roosterproblemen op te lossen. Het volledige proces wordt ondersteund door meerdere automaten (cluster, faciliteiten, rooster), waardoor een roostermaker tussentijds het resultaat kan beoordelen en, waar nodig, aanpassingen kan doorvoeren.

 • Selfservice voor studenten en docenten

  Xedule biedt voor zowel student als docent selfservice functionaliteit. Zo kunnen docenten periodiek hun beschikbaarheid doorgeven, wat weer wordt ondersteund door een goedkeuringsworkflow. Tevens hebben docenten inzicht in het (concept-)rooster en Plan van Inzet. Ook voor studenten biedt het portaal diverse mogelijkheden. De komende tijd zullen beide portalen nog verder worden uitgebreid met innovatieve mogelijkheden.

Software-as-a-Service (SaaS)

Xedule wordt aangeboden als SaaS (Software as a Service). Dit betekent dat Xedule als online dienst wordt aangeboden, waarbij een onderwijsinstelling de software niet fysiek aanschaft, maar benadert via het internet met een browser. De installatie, de rekencapaciteit, het onderhoud & beheer en de doorontwikkeling valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Advitrae als uw SaaS provider.

Capaciteitsanalyses docenten en faciliteiten

Xedule biedt diverse mogelijkheden om gedurende het planningsproces, zelfs over meerdere jaren,  capaciteitsanalyses uit te voeren op resources (docenten en faciliteiten). Zo worden vroegtijdig knelpunten gesignaleerd en beschikt u over een krachtige tool voor strategische resourceplanning. Ook biedt Xedule de mogelijkheid om logistieke 'What-if" scenario's door te rekenen.

Roosterautomaat

Xedule maakt gebruik van de meest recente wiskundige optimalisatie methoden en logistieke concepten om plannings- en roosterproblemen op te lossen. Het volledige proces wordt ondersteund door meerdere automaten (cluster, faciliteiten, rooster), waardoor een roostermaker tussentijds het resultaat kan beoordelen en, waar nodig, aanpassingen kan doorvoeren.

Selfservice voor studenten en docenten

Xedule biedt voor zowel student als docent selfservice functionaliteit. Zo kunnen docenten periodiek hun beschikbaarheid doorgeven, wat weer wordt ondersteund door een goedkeuringsworkflow. Tevens hebben docenten inzicht in het (concept-)rooster en Plan van Inzet. Ook voor studenten biedt het portaal diverse mogelijkheden. De komende tijd zullen beide portalen nog verder worden uitgebreid met innovatieve mogelijkheden.

Service & Support

24/7 ondersteuning

Xedule dient 24/7 beschikbaar te zijn te voor alle doelgroepen binnen uw onderwijsinstelling. Daar hoort ook 24/7 ondersteuning bij.

Service Level Agreement

Alle service levels staan beschreven in het Service Level Agreement (SLA). Deze evalueren we jaarlijks met onze klanten om zo het hoogst haalbare na te streven.

Beveiliging data

Bij Advitrae is uw data in veilige handen. We zijn volledig AvG-compliant en ISO27001:2013 gecertificeerd.