Onderwijslogistiek is een uitdagend proces dat wij graag met u optimaliseren

Deel deze pagina

Wij zijn een Nederlandse onderneming gevestigd in Eindhoven en Arnhem. Met een vakkundig team aan professionals faciliteren wij het onderwijs met logistieke software oplossingen voor de invulling en uitwerking van formatie, planning- en roostering.

 

Dit doen wij voor het primaire- en voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en universiteiten. Naast software leveren wij diensten als consultancy en training.


Op deze manier stellen wij de scholen in staat om goed onderwijs efficiënt, betaalbaar en gepersonaliseerd te organiseren.

Samenwerken met partners

 

Wij hechten grote waarde aan samenwerking met de onderwijsinstellingen en overkoepelende kennisgroepen, zoals saMBO-ict, Kennisnet, Surf en vele andere initiatieven. Alleen door samenwerking, waar wij graag de term Partnership aan verbinden, is het mogelijk om de huidige én toekomstige uitdagingen op het gebied van de onderwijslogistiek met werkende oplossingen te ondersteunen. Partnership vormt dan ook een rode draad in de bedrijfsvoering van Advitrae, wat zich uit in een zeer grote betrokkenheid van onderwijsinstellingen bij de doorontwikkeling van onze producten. Verder onderhouden wij nauwe contacten met universiteiten. Hiermee streven wij naar een continue wisselwerking tussen wetenschap en praktijk.

Advitrae aan de slag met MVO

 

Vanzelfsprekend houden wij ook alle relevante veranderingen in wet- en regelgeving bij, waardoor onze aansluiting met uw praktijk behouden blijft.

Als bedrijf hechten wij grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en we hebben hier ook actief beleid op uitgezet. Onze maatschappelijke betrokkenheid laten wij zien door de actieve deelname aan en het steunen van goede doelen zoals Alpe d’HuZes, Serious Request, Mont Ventoux3 of Cycle for Light.

Wilt u meer informatie over ons MVO-beleid, klik dan hier.

Meer weten over roosteren, planning of formatie?

Plan een afspraak in met Henk van der Molen.

Hij praat je graag bij!