Offline en online Myx

Offline en online Myx

Deel deze pagina

De online en offline klas is nu eenvoudig gelijktijdig of apart van elkaar te roosteren. Zeker in deze tijd waarin online en offline regelmatig door elkaar lopen kan je zo ook de studenten, docenten en medewerkers zekerheid bieden bij de planning van activiteiten. In de nieuwste release van Xedule en Myx hebben we het mogelijk gemaakt om aan een les een online Teams sessie te koppelen. De docent kan in Myx er zelf voor kiezen om zijn les ook als een online meeting via Microsoft teams te publiceren. De leerlingen/studenten zullen in het rooster een extra knop zien waarmee zij ook gelijk naast de fysieke klas ook in een online klas zijn geplaatst.

Wij denken dat het een manier is om meer grip te krijgen op de online en offline (hybride) onderwijsvormen. Zowel het online als offline onderwijs koppelen we aan de capaciteit planning vanuit het logistieke onderwijsproces. De online les, de Team meeting kan ook als de onderliggende digitale communicatie voor de groep functioneren, zowel vooraf, tijdens als na afloop, als bijvoorbeeld een plek voor registratie van het groepsleerproces.

Online Teams meetings in Xedule (Graph API)

De Graph API maakt het mogelijk automatisch Microsoft Teams meetings te koppelen aan Xedule lessen. De Medewerker gekoppeld aan een les zal de ‘organisator’ worden van de Teams-activiteit. Studenten zullen ‘deelnemers’ worden van de Teams-activiteit.

Teams Xedule

Het onderwijs kan zowel synchroon offline en online georganiseerd worden als ook asynchroon. Groepsvorming en deelname aan de Teams meeting verlopen automatisch via het rooster. Zelfs bij het offline lesgeven kan er ook gelijktijdig een Teams meeting bestaan. Deze Teams meeting zal blijven bestaan zolang het vak/les aan deze groep ook geprogrammeerd is.

planning

Online lessen worden in Myx met een zwarte balk aan de zijkant weergegeven, lessen die fysiek en online gegeven worden (hybride) worden met een zwart/wit gearceerde balk aan de zijkant weergegeven en fysieke lessen hebben geen extra kleur of balk. In Myx zal een knop deelnemen verschijnen. Als de gebruiker hierop klikt wordt de gebruiker naar de online meeting in Teams geleid.

online meeting

Zeker in deze tijd waarin online en offline regelmatig door elkaar lopen kan je zo ook de studenten, docenten en medewerkers zekerheid bieden bij de planning van activiteiten. Of het nou online of offline is, je bent in de luxepositie dat je je studenten bij elkaar hebt. Dat betekent dat synchrone interactie mogelijk is! Bedenk dat er daarbij twee vormen van interactie mogelijk zijn: Tussen jou en de studenten, en tussen de studenten onderling.

*Bron: https://husite.nl/tln/online-beroepsonderwijs/hybride-onderwijs/

Wil je meer weten over Xedule of Myx? Neem dan contact op met onze Onderwijs Expert, Dennis van Oeveren.

Gerelateerde artikelen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.