roosterpakket

Nt2 Mundium College stapt over naar Xedule

“Ik heb de online training als zeer zinvol ervaren en het leertraject ging sneller.”

Erik van den Hout _ roosterpakket

Erik van den Hout, teamleider op het Nt2 Mundium College

Foto’s: VanHerwijnenFotografie

Deel deze pagina

De gepersonaliseerde roosters van lessen, die Nt2 Mundium College nu aan leerlingen kan bieden, is mede te danken aan de doeltreffende onderwijslogistieke applicatie Xedule, van Advitrae. Advitrae heeft ondanks de beperkingen van het Coronavirus het toch voor elkaar gekregen, om het implementatietraject van Xedule en de begeleiding daarbij goed te laten verlopen. Hoe ging dat in zijn werk? En wat zijn de resultaten?

Nt2 Mundium College

Nt2 Mundium College is onderdeel van Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Het Nt2 Mundium College is een school voor Eerste Opvang Anderstaligen met een regionale functie waar leerlingen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, worden voorbereid om door te stromen naar Nederlandse onderwijs. Het is onderwijs op maat: je leert op je eigen niveau en in je eigen tempo. Naast het onderwijs aan leerplichtige leerlingen, verzorgt het Nt2 Mundium College ook onderwijs aan volwassenen. Tevens wordt een traject tot inburgering verzorgd. Leerlingen die op Nt2 Mundium College zijn gestart en nog niet kunnen doorstromen naar het MBO kunnen deze inburgeringscursus volgen.

Traditioneel roosterpakket

“Toen de school nog kleiner was werden de roosters gemaakt door de directeur”, geeft Erik aan, teamleider op het Nt2 Mundium College. Erik is mede verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, onderwijskundige ontwikkelingen, is portefeuillehouder ICT, planning en direct leidinggevende van docenten. “Normaal gesproken verblijft een leerling zo’n 2 jaar, uitlopend naar 2,5 jaar, op onze school. Met de groei van de school ontstond er een behoefte aan een roosterapplicatie, die vervolgens ook is aangeschaft. Dat roosterpakket voldeed in eerste instantie aan de manier van onderwijs geven van dat moment. Maar door een duidelijke andere wens en behoefte in de manier waarop wij ons onderwijs wilden organiseren, liepen we snel tegen beperkingen aan van deze applicatie.” aldus Erik.

Overstap naar Xedule

“Wij werken niet in schooljaren maar in kalenderjaren”, gaat Erik verder. “Een leerling kan ieder moment in het jaar instappen. En gedurende het hele jaar kan het voorkomen dat een leerling overgeplaatst wordt naar een volgende groep op het moment dat de leerling daar klaar voor is. Bovendien willen we de leerlingen steeds meer een individuele leerroute aanbieden. De diversiteit van de groepen is groter geworden. En binnen een groep zijn de verschillen ook groot. Kortom, er is weinig of geen voorspelbaarheid! En zijn er veel mutaties in de lessen en daarmee in het roosters van de leerlingen. Dat vraagt om een veel meer geautomatiseerde en gepersonaliseerde planning.

Binnen het eerder aangeschafte roosterpakket kregen we dat niet of nauwelijks voor elkaar waardoor we op zoek zijn gegaan naar een applicatie die de individualiteit van de leerroute van de leerling mogelijk maakt. En waarbij we nieuwe in-, door- en uitstroom en verplaatsing van groepen konden verwerken. Bovendien moest het een webbased applicatie zijn waarmee meerdere personen tegelijkertijd kunnen samenwerken. En dat werd Xedule! Wij doen de formatieplanning in Foleta. En vanuit Foleta gaan de gegevens naar Xedule. Dus de voordelen van de samenwerking tussen Xedule en Foleta gaan we zeker ook nog ervaren.”

Kort beslissingstraject

“Ik las een artikel over een koppeling tussen Somtoday en de applicatie Xedule. Aangezien wij Somtoday gebruiken ben ik in januari met Advitrae in gesprek gegaan over Xedule. Daar kwam nog bij dat wij mee mochten kijken bij een andere school die hun positieve ervaringen met ons deelden over Xedule. Dat maakte me erg enthousiast! De beslissing is in 2 maanden tijd genomen, dus heel snel”, licht Erik toe.

Online leertraject

“We hebben het implementatietraject met de consultants van Advitrae besproken voordat de lock-down begon. Ik wilde geen algemene training maar een interactieve training op individuele basis. Ik leer van dingen die ik meteen kan toepassen. En ik heb graag zelf de touwtjes in handen. De bedoeling was om in mei met een algemene training te beginnen waar iedereen fysiek bij aanwezig zou zijn.

Dat is er nooit van gekomen vanwege de lock-down. Een eerste sessie waarbij we fysiek aanwezig waren geweest was misschien beter geweest, maar uiteindelijk zijn de online sessie heel goed bevallen. In die sessies zaten buiten mij ook Jolanda Hilgen en Wouter Segers van Advitrae. Ik deelde mijn scherm en voerde uit wat ik dacht dat er moest gebeuren en werd daarin begeleid door hen. Op deze manier werd de training heel erg praktisch en na 4 sessies stond er al een eerste rooster. Dat er zo’n korte periode al een eerste rooster lag, vond ik echt bizar,” vult Erik aan. “Ik heb deze trainingsmethode als zeer zinvol ervaren en het leertraject ging sneller.”

Uitdagingen

“Wij zijn tijdens de implementatie uiteraard ook tegen enkele uitdagingen aangelopen,“ aldus Erik. “Zoals het inplannen van bijvoorbeeld 2 of 3 docenten voor één lesblok. Advitrae pakte deze uitdagingen goed op. Wij blijven ons ontwikkelen en daar denkt Advitrae goed in mee. Op deze manier kunnen wij onze ambities verwezenlijken.

Zo heeft Nt2 Mundium College heeft nog meer logistieke en didactische ambities:

  1. De bedoeling is dat wij Myx gaan gebruiken om de leskeuzes van leerlingen vast te kunnen leggen. De leerlingen gaan niet zelf in loggen. Wij zullen de leerroutes invoeren voor de leerling. Op deze manier kunnen wij de individuele leerroutes gebruiken voor de leerlingen.
  2. Volledige integratie van Somtoday en Xedule. Op dit moment is er een uni-directionele koppeling met Somtoday. Er kan wel een rooster vanuit Xedule naar Somtoday geschreven worden, maar niet de informatie vanuit Somtoday naar Xedule. Dat gaat mogelijk in de toekomst komen.
  3. Wij nemen een methode onafhankelijke taaltoets af bij leerlingen. Dat gebeurt nu tijdens de normale lesuren. Wij willen een toetsweek invoeren. De toetsen worden deels mondeling afgenomen en daar moeten minimaal twee docenten bij aanwezig zijn. Wij gaan de toetsweek planning voortaan ook doen in Xedule.”

Super tevreden over Xedule

“Wij zijn echt super tevreden over hoe het traject is gelopen. Ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich mee bracht de afgelopen maanden. Xedule is gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Daarbij is de signaleringsfunctie van Xedule bijzonder aangenaam. In Xedule plan je het onderwijs waarbij je uitgaat van de ideale situatie. Voordat je gaat roosteren geeft Xedule op basis van signaleringen aan of hetgeen je hebt ingepland wel in het rooster kan worden verwerkt. Op deze wijze zie ik op voorhand waar de knelpunten liggen. En juist die signaleringen vooraf zijn enorm belangrijk om te anticiperen en met de docenten over de knelpunten in gesprek te gaan. Daardoor zijn we in staat het rooster op tijd gereed te hebben!,” geeft Erik enthousiast aan.

Wil je ook snel aan de slag met Xedule? We vertellen je graag meer over de mogelijkheden! Bekijk ons pakket en vraag meer informatie of een demo aan!

Gerelateerde artikelen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.