CvB Nova College over Xedule en professionalisering

Naar het nieuwsbericht

Grijp je kans: vacature medewerker supportafdeling

Lees hier verder

BREAKING: (voorlopige gunning) Hogeschool Windesheim kiest voor Xedule!
Ook Avans Hogeschool kiest voor Xedule!

lees verder

Noteer in je agenda: Bijeenkomst gebruikersgroep 9 oktober 2018.
de HAN: 'In- en overzicht, met een vooruitziende blik'

Lees het interview

Xedule binnen het Voorgezet Onderwijs, interview met Hoofdvaart College

Lees het interview

Interview met Dennis Engelhart van het Hoofdvaart College, onderdeel van Dunamare Onderwijsgroep.

Dennis Engelhart

 

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen beslaan het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ze zijn te vinden in de regio's Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Dunamare beschikt over ruim 1.600 medewerkers en biedt onderwijs aan zo'n 13.500 leerlingen.

Het Hoofdvaart College, heeft er als eerste school uit de Dunamare Onderwijsgroep voor gekozen om het plannings- en roosterproces te ondersteunen met Xedule.

In dit interview gaan we in gesprek met Dennis Engelhart, Teamleider techniek bij het Hoofdvaart College en actief gebruiker van Xedule.

Hoofdvaart College is een instelling voor het Voortgezet Onderwijs. Hoe zou jij je school typeren en wat vind je bijzonder aan het Hoofdvaart College?

"Wij bieden leerlingen onderwijs aan, zo veel als mogelijk binnen de beroepscontext, met veel praktijklessen. Op deze manier bereiden wij leerlingen voor op een vervolgopleiding op het MBO en een mooie carrière in het bedrijfsleven."

Welke functie vervul jij op het Hoofdvaart College en welke rol heb jij binnen het onderwijslogistieke proces?

"Ik ben teamleider van het team Techniek, en lid van de schoolleiding. Iedere schoolleider heeft daarnaast een aantal schoolbrede taken in zijn/haar portefeuille. Ik ben verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie en stuur de roostermakers aan."

Een paar jaar geleden heeft Hoofdvaart College besloten de overstap te maken naar Xedule, kun je ons wat vertellen over de ervaringen die je de afgelopen jaren hebt opgedaan met Xedule?

"Wij zijn overgestapt op Xedule omdat Xedule eenvoudiger werkt met dagroosteren en het inlezen van het dagrooster in Magister. En omdat van de roosterautomaat gezegd wordt, dat het een kwalitatief beter rooster oplevert. Wij hebben nu vier maal per jaar een nieuw rooster nodig en dit laatste heeft voor ons de doorslag gegeven in de keuze voor Xedule."

Wat is naar jouw mening de meerwaarde van de huidige werkwijze in vergelijk met de situatie, voordat Hoofdvaart College met Xedule aan de slag ging?

"De school is minder tijd kwijt aan het maken van een goed rooster en leerlingen hebben een evenwichtigere verdeling van uren, zonder al te veel tussen uren, en dat in een rooster dat steeds complexer is geworden."

Ik heb begrepen dat Hoofdvaart College parallel aan de implementatie van Xedule ook een aantal onderwijsvernieuwingen heeft doorgevoerd, kun je hier wat over vertellen?

"Het Hoofdvaart College biedt leerlingen veel kansen en keuzes. Leerlingen maken vanaf klas 1 kennis met de verschillende werelden van beroep door er een aantal lesuur per week in 'ondergedompeld' te worden. In de bovenbouw kiezen leerlingen verschillende keuzemodules, die zij in andere groepen volgen dan in een eigen klas. Dit is organisatorisch een enorme uitdaging."

Is er al zicht op het resultaat dat jullie met Xedule hebben bereikt?

"Wij zijn  hier voorzichtig optimistisch over. De overstap van roosterprogramma en de implementatie van het vernieuwd examenprogramma VMBO is een hele complexe zaak. In Xedule is heel veel mogelijk, maar hoe meer mogelijkheden een programma biedt, hoe complexer het werkt. De nieuwe mensen in het team roosters zijn zich nog verder aan het verdiepen in alle facetten van Xedule."

Welke aandachtspunten en/of aanbevelingen zou je de leverancier mee willen geven voor de komende tijd?

"Xedule is meer dan alleen een roosterapplicatie, ook de jaarplanning wordt uitgevoerd in Xedule, en raakt daarmee een groot deel van de organisatie. Om de implementatie goed te laten verlopen raad ik organisaties aan om hier voldoende tijd voor uit te trekken en op tijd mee te beginnen."

Dennis, hartelijk bedankt voor dit interview. Zou je andere VO-instellingen adviseren om ook met Xedule te gaan werken en zo ja, welke argumenten zou je hiervoor aandragen?

"Ja, wij zijn tevreden over de resultaten van Xedule en over de ondersteuning en trainingen die wij hebben ontvangen."

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Xedule binnen het Voortgezet Onderwijs of in contact komen met andere VO-instellingen die ook met Xedule werken, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door ons contactformulier in te vullen.