BREAKING: (voorlopige gunning) Hogeschool Windesheim kiest voor Xedule!
de HAN: 'In- en overzicht, met een vooruitziende blik'

Lees het interview

Ook Avans Hogeschool kiest voor Xedule!

lees verder

Noteer in je agenda: Bijeenkomst gebruikersgroep 9 oktober 2018.
Grijp je kans: vacature medewerker supportafdeling

Lees hier verder

Xedule binnen het Voorgezet Onderwijs, interview met Hoofdvaart College

Lees het interview

CvB Nova College over Xedule en professionalisering

Naar het nieuwsbericht

De implementatie van ISO27001

 

Auditconnect Logo Advitrae - Twitter

Introductie AuditConnect

AuditConnect is een jonge, professionele, dynamische en betrouwbare organisatie. De ervaren en kennis gedreven auditors en consultants  staan voor een persoonlijke benadering. Het portfolio van AuditConnect bestaat uit zowel profit als non-profit organisaties, zowel middelgroot als groot. Zij onderscheidt zich door een hoge kwaliteit van geleverde werk in combinatie met een korte doorlooptijd. AuditConnect is een netwerk-organisatie, hierdoor kan zij te allen tijde diensten leveren die exact aansluiten op de behoeften van haar opdrachtgever.

AuditConnect levert zowel audit- als consultancydiensten. Door de combinatie van het auditen enerzijds en het adviseren en ondersteunen anderzijds heeft zij ruime ervaring opgedaan op het gebied van informatiebeveiliging.

Jaarlijks ondersteunt AuditConnect circa 15 klanten om te komen tot certificering voor ISO 27001 en 15 klanten voor NEN 7510. Zij beschikt dan ook over een groot kennissysteem met best practices waar haar mensen gebruik van maakt om informatiebeveiliging efficiënt en effectief te kunnen implementeren. Het doel van AuditConnect in een implementatietraject is het borgen van een Managementsysteem voor informatiebeveiliging binnen organisaties zodat zij zelfstandig de risico's op het gebied van informatiebeveiliging kan beheersen.

Aanleiding implementatie

Advitrae helpt onderwijsinstellingen met het organiseren van het onderwijs. Ze  gebruiken hiervoor de term Onderwijslogistiek. Onderwijslogistiek is een verzamelnaam van planningsactiviteiten die gerelateerd zijn aan het uitvoeren van het onderwijs. Het betreft hier de planning van studentenprogramma's, inzet van docenten en inzet van faciliteiten. Onderwijslogistiek kan worden opgevat als het hart van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering in een onderwijsinstelling.

Xedule is volledig web-based. Het uitgangspunt van Xedule is procesondersteuning en het optimaal gebruikmaken van bronsystemen voor het real-time verkrijgen van de benodigde data.

Advitrae beschikt over veel soorten gegevens. Deze gegevens dienen uiterst zorgvuldig te worden behandeld, het betreft veelal vertrouwelijke gegevens. Ongeautoriseerde toegang door derden en het verkeerd omgaan met de gegevens kan leiden tot problemen bij de klanten van Advitrae en heeft daardoor direct invloed op de continuïteit van Advitrae. Redenen voor Advitrae om de beveiliging van de gegevens uiterst serieus te nemen. Teneinde het belang en de professionaliteit aan te tonen aan haar (potentiële) klanten wil Advitrae gecertificeerd worden voor ISO 27001: 2013.

Certificering borgt naast de continue bewustzijn van de intern organisatie ook de werking van informatiebeveiliginsmaatregelen waardoor de kans op onveilige omgang met gegevens sterk wordt gereduceerd. Bij veel van de klanten van Advitrae is informatiebeveiliging een prioriteit en wordt er door de gehele keten van informatie verwerkers eisen gesteld op het gebied van informatiebeveiliging.

Aanpak implementatie

In juli 2016 zijn Advitrae en AuditConnect gestart met het implementeren van ISO27001 binnen de Advitrae organisatie. Aan de basis van de implementatie ligt een Information Security Management System (ISMS). Een ISMS zorgt voor een systematische aanpak voor het beheren van gevoelige bedrijfsinformatie, zodat het veilig blijft. Het omvat mensen, processen en IT-systemen en het toepassen van een risicomanagement proces.

Advitrae heeft met het door AuditConnect opgezette ISMS een managementsysteem geadopteerd waarbij zij in staat is om zelfstandig periodiek risico's op het gebied van informatiebeveiliging te identificeren en daarvoor passende organisatorische en technische maatregelen te treffen. AuditConnect heeft op een pragmatische wijze de begeleiding verzorgd waarbij zij het formaliseren, middels beleid en procedures, tot het meest essentiële heeft teruggebracht. De door ISO27001 vereiste activiteiten voor informatiebeveiliging zijn binnen de Advitrae organisatie geborgd mede door de nauwe begeleiding in de uitvoering tijdens de implementatie. AuditConnect wilt dat organisaties zelf in staat zijn om diens ISMS te onderhouden, Advitrae is daarin geslaagd en daarmee mag zij met recht het ISO27001 certificaat voeren voor haar organisatie en diensten.

Het resultaat

Klik hier voor het bekijken van het behaalde certificaat.

Meer informatie

Meer informatie over de activiteiten en referenties van Auditconnect vindt u op hun website: https://www.auditconnect.nl/nl/

Heeft u vragen over het behaalde certificaat of de dienstverlening van Advitrae, neem dan contact met ons op via ons contactformulier in.