CvB Nova College over Xedule en professionalisering

Naar het nieuwsbericht

Noteer in je agenda: Bijeenkomst gebruikersgroep 9 oktober 2018.
Xedule binnen het Voorgezet Onderwijs, interview met Hoofdvaart College

Lees het interview

BREAKING: (voorlopige gunning) Hogeschool Windesheim kiest voor Xedule!
Ook Avans Hogeschool kiest voor Xedule!

lees verder

Grijp je kans: vacature medewerker supportafdeling

Lees hier verder

de HAN: 'In- en overzicht, met een vooruitziende blik'

Lees het interview

Xedule ondersteunt professionaliseren van de opleidingsteams.

Hans Snijders
Hans Snijders, Voorzitter College van Bestuur Nova College

Met de implementatie van Xedule krijgen opleidingsteams meer inzicht en grip op hun eigen werkverdeling. Xedule faciliteert de opleidingsteams bij de belangrijkste aspecten uit de CAO MBO en het toepassen van het professioneel statuut.

Door de aanpak die het Nova College gekozen heeft om naast een meerjarenplanning ook een jaarplanning in Xedule te programmeren wordt de onderwijsprogrammering zowel voor de studenten als voor de docententeams transparant.

Op basis van, de door de opleidingsteams uitgewerkte onderwijsprogrammering voor de gehele duur van de opleiding (meerjarenplanning), wordt in Xedule de jaarplanning gemaakt. Alle docenten van een opleidingsteam hebben inzicht in de wijze waarop het werk binnen het team verdeeld is.
Door de transparante rapportages die Xedule genereert ontstaat er op alle niveaus in de organisatie inzicht.

Actuele thema's zoals werkdruk kunnen beter bespreekbaar gemaakt worden zeker als een opleidingsteam constateert dat er een onbalans is in de werkverdeling. Naast de inzet om meer stabiele roosters voor onze studenten te creëren levert Xedule ook een mooie bijdrage om indachtig het professioneel statuut de opleidingsteams ook op dit vlak verder te ontwikkelen.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat alle werkzaamheden goed vastgelegd worden en dat de CAO MBO op een juiste wijze gevolgd wordt, hetgeen door Xedule wordt ondersteund.

Xedule helpt de teams om de werkverdeling objectief bespreekbaar te maken en geeft na afloop van een periode ook inzicht wat er daadwerkelijk gerealiseerd is. Kortom Xedule draagt bij aan een verdere professionalisering van de onderwijsteams.

Hans Snijders

Voorzitter CvB Nova College