Gepersonaliseerd Onderwijs

Het Picasso lyceum stuurt op gepersonaliseerd onderwijs

“De basis van gepersonaliseerd leren is doelgericht onderwijs”

 

Picasso

Marleen van Gameren, conrector-leerjaar 1 op het Picasso Lyceum

Deel deze pagina

Het Picasso lyceum stuurt op gepersonaliseerd leren met Xedule, MyX en Foleta, als volledig geïntegreerde oplossing.

Het Picasso lyceum heeft de stap gemaakt van frontaal onderwijs naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Dat heeft een impact op alle facetten van een school en zo’n veranderproces is geen gemakkelijke operatie. Het Picasso lyceum is het gepersonaliseerde onderwijs gefaseerd in aan het voeren. Daarbij gebruiken zij met succes de applicaties Xedule, Myx en Foleta . Met deze ontwikkelingen staan zij er goed voor richting de toekomst.

Behoudend onderwijs in het VO

“Ik zie dat veel VO-scholen nogal behoudend zijn. Er wordt nog veel frontaal lesgegeven en er moet veel huiswerk gemaakt worden. Het Picasso lyceum wilde daarvan af en naar een meer vernieuwend onderwijs toe, dat past bij deze tijd. Zoals alle scholen binnen zo.leer.ik,” aldus Marleen van Gameren. Marleen werkt sinds 2016 bij het Picasso Lyceum in Zoetermeer. Daarvoor werkte zij 25 jaar bij een andere school in Den Haag, onder andere als wiskundeleraar en afdelingsleider. “Ik ben nu conrector-leerjaar 1”. Per afdeling hebben wij een coördinator die veel regelt. De conrector treedt op bij escalaties en is verantwoordelijk voor personeel en medeverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid.”

Zo.Leer.Ik!

“Wij zijn een van de Zo.Leer.Ik-scholen! Dit is een netwerk van Nederlandse VO-scholen die elkaar opgezocht hebben omdat ze allemaal met vernieuwing bezig zijn met de focus op het personaliseren van het onderwijs. Doordat op dit gebied nog weinig onderwijslogistieke applicaties zijn ontwikkeld stelde Advitrae voor een sessie te doen met het thema ‘wat is er op onderwijslogistiek gebied nodig om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken’. Advitrae heeft tijdens die sessie ook gevraagd welke scholen wilden meewerken aan een logistiek product. De scholen met hun kennis vanuit de praktijk, Advitrae vanuit hun kennis van programmeren en de marktvraag. “Wij en nog een aantal andere scholen hebben aangegeven mee te willen helpen. Uit deze samenwerking is Myx ontstaan”, geeft Marleen aan.

Ontwikkeling MyX

“We zijn begonnen met het bepalen van wat wij onder gepersonaliseerd onderwijs verstaan en wat er nodig is om deze vorm van onderwijs aan te kunnen bieden”, vervolgt Marleen. Ook hebben we de terminologie vastgesteld. Vanuit dat gegeven zijn we met Advitrae en de andere scholen aan de ontwikkeling van Myx begonnen. Wij keken natuurlijk naar onze eigen wensen en Advitrae vond het natuurlijk belangrijk dat de applicatie paste bij de markt.” Zo kwamen we uit op het ultieme product: Myx”, vertelt Marleen enthousiast.

Onderwijs logistieke applicaties

“Zoals aangegeven hebben wij Myx mee ontwikkeld. Myx heeft als basis Xedule nodig. Dus ook die applicatie hebben we geïmplementeerd. In Xedule maak je een basisrooster en vervolgens ga je in Myx de lessen gepersonaliseerd inrichten. Naast Xedule en Myx gebruiken wij ook Foleta. Hierin wordt de formatie gedaan. De formatie moet passen bij hetgeen er is aan bijvoorbeeld Fte’s, lokalen en typen lessen. In Foleta wordt vervolgens de formatie en het budget uitgewerkt. Als de formatie klopt met de prognose dan ga je de lessen verdelen. Als de lessen verdeeld zijn over de klassen dan pas kan de roostermaker echt aan de slag om het rooster te maken. Of zoals Jolanda Hilgen van Advitrae zegt: “Dan pas kunnen we eerst de clustermachine en daarna de roostermachine laten draaien. “Nu inmiddels ook de webservice integratie tussen Foleta en Xedule gerealiseerd is, gaan we hier de volgende cyclus dankbaar gebruik van maken. Dat levert ons nog meer tijdswinst op”.

Het veranderproces

“We hebben een hectische tijd achter de rug,” vertelt Marleen. “Een veranderproces is geen gemakkelijke operatie. De basis van gepersonaliseerd leren is doelgericht onderwijs. Op het moment dat een leerling weet wat het doel is, dan weet de leerling wat er wel en niet kan en kunnen ze gericht keuzes maken. Als er binnen die doelen onderwerpen of lessen zijn waarvan je de inhoud al beheerst, dan hoef je ook niet meer naar die lessen te gaan. Dat is de basis van het gepersonaliseerd leren. Op basis van de keuzes die de leerlingen maken kunnen wij de lessen inrichten, “vervolgt ze.  “Veranderingen aanbrengen op een school doe je aan het begin van een schooljaar. Dat gaf nog wel wat hectiek. Leerlingen mochten voorheen eigenlijk alles kiezen. Doordat we al die keuzes niet in konden passen in het rooster konden wij niet alle beloftes nakomen richting de leerlingen. Dat hebben we nu anders gedaan. Niet alles tegelijkertijd, maar geleidelijk zodat iedereen eraan kan wennen en er vertrouwen ontstaat in deze manier van werken.”

Persoonlijke leertijd

“Alle leerlingen starten de dag met met persoonlijke leertijd (plt). De onderbouw heeft ook aan het einde van de dag plt.  Onderdelen van plt zijn de dagstart, de dagafsluiting en persoonlijke coaching. Zonder coaching kan er geen gepersonaliseerd onderwijs plaatsvinden. De coaching is heel belangrijk. Er worden doelen besproken, gereflecteerd en afspraken gemaakt.
Elke ochtend worden er 3 leerlingen ingepland bij hun coach. Vijftien minuten per leerling en een coach begeleidt maximaal 15 leerlingen in de brugklas. Aan het einde van de dag is er nog zo’n blok. Dit moet wel ingeroosterd worden, omdat het voor een coach toch al lastig is om alle leerlingen te zien. Dus iedere leerling heeft één kwartier per week een gesprek met de coach over leerdoelen.

Daarnaast heeft de coach twee gesprekken per schooljaar met de ouders en de leerling over de lange termijn doelen. In leerjaar 3 en hoger neemt de coaching af, dan wordt ook de coaching maatwerk. We hebben deze structuur dit jaar op deze manier opgezet,” vertelt Marleen.

Persoonlijke leertijd

Domeinen en keuzevakken

“Daarnaast is onze school ingedeeld in domeinen, vervolgt Marleen. Bijvoorbeeld een domein talen, kunst, Exact, etc. Dit is een soort leerplein waar omheen lokalen zijn. Wat voorheen tussenuren waren, zijn nu uren die worden ingevuld door domeinuren. Op dat moment kan een leerling aan zijn/haar leerdoelen werken. De mogelijkheid domeinuren te kiezen is nu ingevoerd. We zijn zoals gezegd met kleine stappen begonnen. De eerste groep die de keuze kon maken is VWO 6. We hebben zeer ambitieuze leerlingen op school en om te voorkomen dat ze direct alle mogelijke extra vakken kiezen, zonder eerst te toetsen of dit organiseerbaar is, hebben wij het aantal te kiezen extra vakken eerst aan banden gelegd. Iedere leerling mag 1 keuzevak doen. Als een leerling meer vakken wil, dan kennen we dit toe na het maken van het rooster. Want dan zien wij direct of het mogelijk is.”

Parallelle groepen

“In leerjaar 1 en 2 zetten wij twee groepen naast elkaar. Groep A is Mavo/Havo en groep B is Havo/Vwo. Als een leerling bepaalde vakken op hoger niveau wil volgen, dat beter bij het niveau van de leerling past, dan kan de leerling van groep wisselen. Altijd na overleg met vakdocent, coach en ouders. Dat kan omdat de lessen tegelijkertijd plaats vinden. Zo worden de lessen wiskunde op hetzelfde moment gegeven in groep A en B. Daardoor is differentiatie goed mogelijk. En een leerling kan op iedere moment in het jaar overstappen. Zo kan een leerling dus per vak zich ontwikkelen op een hoger niveau. Dit is natuurlijk goed voor de stimulering en uitdaging van de leerling”, geeft Marleen aan.

Inzet van een Xedule Professional

“Het vaste rooster maken wij in Xedule”, gaat Marleen door. De keuzelessen en domeinen worden in Myx verwerkt. Xedule is wel zodanig ingericht dat er lesuren opengezet kunnen worden om de keuzeuren in te vullen. We willen de keuzevakken de komende jaren verder uit gaan breiden. Om een goede start te maken én de organisatie zo min mogelijk te belasten, hebben wij Advitrae gevraagd een Xedule Professional mee te laten werken. Deze professional maakt het basisrooster. Daar zijn we heel blij mee!”

Samenwerking Advitrae

“De samenwerking is heel prettig en we kennen elkaar inmiddels goed. We evalueren steeds hoe zaken beter kunnen. Het mee mogen helpen in de ontwikkeling van Myx vond ik heel leuk en leerzaam”, vertelt Marleen. “En vervolgens kwam ook het besluit om met Xedule te gaan werken. Vanuit Advitrae is er altijd een prima begeleiding om de producten goed te gebruiken! Het resultaat is heel goed. Het Picasso Lyceum is heel blij met het rooster.” sluit Marleen van Gameren af.

Zelf aan de slag met gepersonaliseerd leren? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Gerelateerde artikelen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.