MVO

Ons MVO-beleid

Ons MVO-beleid

Deel deze pagina

Algemeen

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het MVO beleid van een onderneming wordt vaak uitgewerkt met het 3P model, waarbij de P’s staan voor: People, Planet & Profit. Een organisatie die aan MVO doet, denkt dus niet alleen aan winst en aan bedrijfseconomische doelen (Profit) maar ook aan het milieu (Planet) en aan haar medewerkers, klanten, andere stakeholders en de maatschappij in brede zin (People).

Advitrae wil graag maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en doet hiervoor ook haar best. Advitrae is constant in beweging en probeert steeds nieuwe manieren te vinden om het MVO concept binnen de organisatie verder vorm te geven. De ICT branche waarin Advitrae opereert, leent zich hier in principe ook uitstekend voor.

Profit

Advitrae streeft ernaar om een economisch gezond bedrijf te zijn. Het motto van Advitrae is EFFECTIEF ONDERWIJS, GOED ORGANISEREN. Met de producten en adviezen van Advitrae willen we ervoor zorgen dat de klant de meest voordelige en beste oplossing heeft om haar onderwijs te organiseren.

 

Planet

Duurzame technologie

Advitrae heeft gekozen om gebruik te maken van SaaS (Software as a Service) technologie. Bezien vanuit de klanten kun je zeggen dat ‘werken in de Cloud’ duurzamer is dan zelf als onderwijsinstelling in-house servers te hebben staan. Onze dienstverlening aan onze onderwijsinstellingen draagt hierdoor bij aan efficiëntere inzet en flexibeler gebruik van met name server en storage infrastructuur.

Paperless Application Development

Advitrae streeft er bij de (door-)ontwikkeling van haar applicaties naar, om het gebruik van papier zoveel mogelijk te beperken. Standaard onderdeel van de applicatie vormt dan ook de levering van doelgroepgerichte portalen om alle relevante informatie real-time te tonen. Dit voorkomt onnodig uitprinten van overzichten en rapportages.

Energiebeleid hosting servers

Om energie te besparen bij het koelen van onze servers maakt onze hosting leverancier zoveel mogelijk gebruik van vrije koeling. In het datacenter in ‘s-Hertogenbosch maken zij gebruik van Dynamic Free Cooling. In het datacenter in Eindhoven wordt de nieuwe Direct Free Cooling (DFC²) techniek van koelingsspecialist Stulz toegepast. Meer informatie over het energiebeleid van onze leverancier vind je op: www.interconnect.nl.

Computers, laptop en printers

Advitrae voert oude apparatuur op een verantwoorde manier af. Hiermee wil Advitrae onder andere voorkomen dat apparatuur op stortplaatsen belandt en natuurlijk ook dat informatie via oude informatiedragers naar buiten komt. Dit proces hebben we overigens volledig beschreven in ons informatiebeveiligingsbeleid, waarvoor we in maart 2017 het ISO 27001 certificaat hebben ontvangen.

Groener gaan werken kan op vele manieren. Soms is het een kwestie van het vervangen van oude apparatuur voor nieuwe en dus zuinigere apparaten.

Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers aan het einde van een werkdag (waar mogelijk) alle apparaten (computers, printers, radio, beeldschermen etc.) volledig uitzetten (dus ook niet op stand-by laten staan).

Mobiliteit

Een ander belangrijk aspect is de mobiliteit van onze medewerkers. Advitrae faciliteert conference calling door op iedere computer en laptop het programma Skype for Business te installeren. Dit beperkt vervoerskilometers doordat medewerkers vanuit kantoor of huis kunnen deelnemen aan afspraken en vergaderingen. We streven ernaar om afspraken met een duur van minder dan 2 uur zoveel mogelijk met conference calling in te plannen. Tevens worden afspraken zoveel mogelijk gebundeld om vervoerskilometers te beperken.

Advitrae biedt haar medewerkers ook een alternatieve vervoersmogelijkheid voor reizen met de auto. Hierbij kan worden gereisd met de trein, bus of fiets. Alle buitendienst medewerkers hebben een NS Business Card tot hun beschikking.

Medewerkers worden eraan herinnerd om regelmatig de bandenspanning van de auto’s te controleren en op peil te houden. Dit vermindert brandstofverbruik en reduceren blijft immers beter dan compenseren. Tevens kunnen nuttige tips van Het Nieuwe Rijden door de gebruikers worden eigen gemaakt voor een zuinige rijstijl.

Bij de keuze van de auto door de berijder wordt gevraagd een auto te kiezen met energie label A, B of C (maximale CO2 uitstoot).

Omdat het reizen niet te voorkomen valt, heeft Advitrae ervoor gekozen om jaarlijks de CO2 uitstoot van het wagenpark te compenseren. Advitrae heeft hierbij gekozen voor:https://www.treesforall.nl

U ziet hiernaast het door Trees for All opgestelde bewijs voor de meest recente (september 2019) bijdrage.

MVO bij ons op kantoor

Ook op onze kantoorlocatie onderneemt Advitrae maatschappelijk verantwoord.

Een zeer belangrijk punt is dat Advitrae inmiddels nagenoeg volledig zonder papier (paperless office) werkt. Door digitale facturatie aan klanten en het geheel digitaliseren van onze administratie afdeling hoeft  er bijna niets meer te worden afgedrukt. Ook contracten en communicatie hierover gaan volledig digitaal. Tevens worden crediteuren gestimuleerd om digitaal aan Advitrae te factureren.

Overige kleine bijdragen aan een duurzaam kantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Papier wordt gescheiden van restafval.
  • We gebruiken geen screensavers (vooral niet met bewegende beelden). Dit bespaart energie.
  • We zamelen lege cartridges en oude mobieltjes in voor hergebruik.
  • Printers hebben de mogelijkheid tot het dubbelzijdig printen.

People

Medewerkers

Medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen om meerwaarde te hebben voor Advitrae en de klanten. Opleiden en begeleiden van medewerkers is van zeer groot belang. We bieden onze medewerkers een prettige werkomgeving, goede arbeidsvoorwaarden en uitgebreide mogelijkheden tot zelfontplooiing. Advitrae hecht er eveneens waarde aan om te werken met een gemengde groep van medewerkers.

Inzet studenten

Bekwaam ICT personeel is schaars in de markt en mede om die reden werkt Advitrae samen met een organisatie ter bevordering van de ontwikkeling van studenten. Eveneens worden stageprojecten uitgezet onder studenten en bijeenkomsten georganiseerd om, met name wiskunde studenten, te betrekken bij het inzetten van nieuwe modellen ter verbetering van de roosterautomaat.

Sponsorbeleid van Advitrae

Vanaf 2013 verbindt Advitrae haar naam aan een aantal maatschappelijke organisaties. Het uitgangspunt is dat deze organisaties officieel erkend en gecertificeerd zijn en een link hebben met sport, cultuur of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.