Hans Snijders

Hans Snijders over de inzet van Xedule binnen Nova College

Deel deze pagina

Het Nova College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in de sectoren Economie, Techniek, en ICT Academie, Zorg en Welzijn, Maritiem, CIOS, Dans en Theater, Uiterlijke verzorging en volwassenenonderwijs in de regio Ijmond, Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen.

Nova College heeft bij benadering 1300 medewerkers in dienst. Zij werken op totaal 21 onderwijslocaties.

Nova College werkt sinds 2015 met Xedule.

Met de implementatie van Xedule krijgen opleidingsteams meer inzicht en grip op hun eigen werkverdeling. Xedule faciliteert de opleidingsteams bij de belangrijkste aspecten uit de CAO MBO en het toepassen van het professioneel statuut.

Door de aanpak die het Nova College gekozen heeft om naast een meerjarenplanning ook een jaarplanning in Xedule te programmeren wordt de onderwijsprogrammering zowel voor de studenten als voor de docententeams transparant.

Op basis van, de door de opleidingsteams uitgewerkte onderwijsprogrammering voor de gehele duur van de opleiding (meerjarenplanning), wordt in Xedule de jaarplanning gemaakt. Alle docenten van een opleidingsteam hebben inzicht in de wijze waarop het werk binnen het team verdeeld is.
Door de transparante rapportages die Xedule genereert ontstaat er op alle niveaus in de organisatie inzicht.

Actuele thema’s zoals werkdruk kunnen beter bespreekbaar gemaakt worden zeker als een opleidingsteam constateert dat er een onbalans is in de werkverdeling. Naast de inzet om meer stabiele roosters voor onze studenten te creëren levert Xedule ook een mooie bijdrage om indachtig het professioneel statuut de opleidingsteams ook op dit vlak verder te ontwikkelen.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat alle werkzaamheden goed vastgelegd worden en dat de CAO MBO op een juiste wijze gevolgd wordt, hetgeen door Xedule wordt ondersteund.

Xedule helpt de teams om de werkverdeling objectief bespreekbaar te maken en geeft na afloop van een periode ook inzicht wat er daadwerkelijk gerealiseerd is. Kortom Xedule draagt bij aan een verdere professionalisering van de onderwijsteams.

Gerelateerde artikelen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.