Fusyon

Fusyon, één totaaloplossing van formatieplanning tot roosterFusyon logo

Deel deze pagina

Stel,

U bent tevreden over Foleta en op zoek naar een nieuwe roosterapplicatie met een bewezen cluster- en roosterautomaat.

U wilt over meer mogelijkheden en gebruikersgemak beschikken om de individuele wensen van leerlingen te kunnen organiseren of zelfs leerlingen een platform bieden om te kunnen kiezen.

Dan wordt het tijd om kennis te maken met: Fusyon!

Fusyon, samensmelting van bewezen oplossingen

Met Fusyon bieden wij u een modern en innovatief platform, als samensmelting van bewezen oplossingen ter ondersteuning van de processen formatieplanning, capaciteitsmanagement en roostering. Bent u reeds een ervaren en tevreden gebruiker van Foleta, maar op zoek naar een nieuwe roosterapplicatie?

Simpelweg omdat u:

 • Een applicatie zoekt die volledig als Software as a Service wordt aangeboden;
 • Een applicatie zoekt waarin u gelijktijdig (multi-user) kunt samenwerken;
 • Onbeperkt en zonder extra kosten gebruik wilt maken van de (rooster-)automaten;
 • Een applicatie zoekt die gebruiksvriendelijk is en u ondersteunt bij het proces;
 • Naast klassikaal onderwijs ook gepersonaliseerd onderwijs wilt kunnen organiseren;
 • Eerder inzicht wilt krijgen in de knelpunten om te komen tot een goed rooster.

De stap naar Fusyon is dan de meest logische keuze! Wij vertellen u graag waarom!

Sturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Stelt u zich voor: alle benodigde informatie beschikbaar op het juiste moment voor HRM, formatieplanners, directeuren en roostermakers binnen de juiste context. Geen dubbele invoer van gegevens, een overzichtelijk, flexibel en gebruiksvriendelijke applicatie. Op basis van eenduidige data vindt de formatieplanning, capaciteitsmanagement en roostering plaats.

Fusyon, een SaaS-applicatie, is ontwikkeld voor het VO vanuit onze uitgangspunten: studeerbaar, doceerbaar en organiseerbaar. Onze totaaloplossing maakt het mogelijk om het onderwijs betaalbaar te organiseren. Wij brengen mensen samen, geven inzichten in gevolgen van keuzes én de mogelijkheid om vroegtijdig bij te sturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Studeerbaar, doceerbaar, organiseerbaar en betaalbaar

Als school zoek je voortdurend de balans tussen studeerbaar, doceerbaar, organiseerbaar en betaalbaar. Dit raakt meerdere logistieke processen binnen de school. Fusyon brengt deze processen integraal bij elkaar en biedt de mogelijkheid om aan de juiste knoppen te draaien en zo tot een goede balans te komen.

Studeerbaar

Studeerbaar
 • verschillende werkvormen en toetsvormen in een schooljaar.
 • gelijkmatigheid in contacturen en studielast per periode/ binnen een periode.
 • regelmaat in het rooster over weken/dagen.
 • stabiel rooster; beperkt aantal mutaties.
Organiseerbaar

Organiseerbaar
 • het voorgenomen onderwijs én de toetsing is uitvoerbaar en roosterbaar. Dat wil zeggen, het is gebaseerd op beschikbaarheid en efficiënte inzet van lokalen, middelen, docenten en leerlingen.
 • het zoveel mogelijk honoreren van individuele wensen van leerlingen.
Doceerbaar

Doceerbaar
 • onderliggend transparant taakbeleid.
 • gelijkmatigheid in werkdruk per periode/binnen een periode.
 • balans tussen contacturen, toetstijd en overige taken gedurende het schooljaar en binnen een periode.
 • evenwichtig rooster over de periodes heen.
Betaalbaar

Betaalbaar

Het voorgenomen onderwijs past qua budget binnen de door de schoolleiding bepaalde financiële kaders.

Formatie en roosteren als één integraal proces

Natuurlijk wilt u aantrekkelijk onderwijs bieden voor leerlingen, met aandacht voor het individu of maakt u stappen richting gepersonaliseerd leren. En mogelijk heeft u te maken met groei of krimp van leerlingaantallen, beperkingen in het gebouw en krapte op de arbeidsmarkt. Dat zijn allemaal zaken die effect hebben op de gehele logistieke keten. Dankzij Fusyon kan de roostermaker al vroeg in het proces scenario’s voorleggen aan het onderwijs op basis van integraal  beschikbare en eenduidige data. De kwaliteit van het rooster wordt zo bepaald door een goede samenwerking tussen de formatieplanner, het onderwijs en het roosterbureau.

Personele begrotingsproces

Personele begrotingsproces

Een school ontvangt geld op basis van het aantal leerlingen. Het grootste gedeelte van dit geld wordt uitgegeven aan personeel. Fusyon geeft snel inzicht in de kosten om het onderwijs te verzorgen. Hierbij kun je denken aan niet inzetbaarheid, persoonlijk budget, enz.

Prognose & vakkenpakketkeuze

Prognose & vakkenpakketkeuze

Aan de hand van leerlingprognoses (meerjaren), kan een eerste inschatting gemaakt worden van de formatieve consequenties. Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen zelf hun vakkenpakket kiezen. Hierbij wordt rekening gehouden met keuzemogelijkheden die een school biedt. De combinatie leerlingprognose voor de doorstroming en vakkenpakketkeuze geeft een steeds nauwkeuriger beeld van de benodigde formatie.


Formatieproces

Formatieproces

Naast het verzorgen van lessen, wordt er bij de formatie ook rekening gehouden met de CAO en het taakbeleid van de school. Tijdens de formatieplanning wordt gekeken of de formatie in balans is.

Is het budget (in € en in FTE’s) in evenwicht met de benodigde formatie en met de aangestelde en beschikbare medewerkers. Indien nodig kan er aan verschillende knoppen gedraaid worden.


(Scenario-) plannen & oplossen knelpunten

(Scenario-) plannen & oplossen knelpunten

Op basis van de (tussentijdse) resultaten uit het formatieproces kan in deze fase getoetst worden of het gewenste onderwijs organiseerbaar is. Hiervoor kunnen meerdere scenario’s gelijktijdig doorgerekend worden. Bij ieder scenario worden, nog voordat er een rooster is gerealiseerd, knelpunten inzichtelijk en kan de formatieplanning worden bijgesteld.


Clusteren & roosteren

Clusteren & roosteren

De applicatie beschikt over een clusterautomaat met functionaliteit om de clustering te sturen (plaatsing vooraf of herindelen). Dit tot op individueel leerlingniveau. De resultaten uit de clusterautomaat, kunnen vervolgens direct ingezet worden t.b.v. het roosterproces, uiteraard met behulp van een roosterautomaat. Ook hier geldt weer dat er meerdere scenario’s kunnen worden doorgerekend en knelpunten vooraf inzichtelijk gemaakt worden.


Selfservice

Selfservice

Fusyon beschikt over een selfservice mogelijkheden voor medewerkers en leerlingen. Ook krijgen leerlingen de beschikking over een portaal. Dit portaal biedt scholen o.a. de mogelijkheid om leerlingen te laten kiezen. Waarbij diverse vormen van kiezen (keuzewerktijd, gepersonaliseerd, leerdoelen) volledig worden ondersteund.


U kiest voor Fusyon omdat u:

 

 • nog maar met één applicatie werkt en met één informatiestroom;
 • te maken heeft met één leverancier;
 • controle heeft over de data die u nodig heeft om het hele logistieke proces te doorlopen;
 • in elke fase beschikt over eenduidige informatie vanuit formatie – en roosterperspectief;
 • het gewenste onderwijs kunt geven: doordat u kunt toetsen op haalbaarheid, kunt bijsturen en bovendien het onderwijs betaalbaar kunt houden;
 • de beschikking krijgt over de Integratie met bronsystemen, zoals Somtoday, Magister, Itslearning, Afas, HR2Day en Visma-RAET;
 • diverse automaten (clusteren, herindelen, les- en toetsroosteren, veelhoekswissel) onbeperkt kunt inzetten voor een optimaal resultaat.

U kunt het goede behouden en het nieuwe mogelijk maken

Als u al gebruik maakt van Foleta of van Xedule, dan is de stap naar Fusyon heel eenvoudig te maken. We maken optimaal gebruik van de reeds aanwezige kennis en ervaring en u hoeft op de voor u vertrouwde onderdelen het wiel niet opnieuw uit te vinden. Met ons vakkundig team aan professionals faciliteren wij ruim 1.000.000 leerlingen, studenten en docenten met logistieke software-oplossingen voor de invulling en uitwerking van formatie, planning en roostering.

Klik op de ronde oranje logo’s voor meer informatie over de functionaliteiten die onder gebracht zijn in Fusyon.

 

Fusyon
Myx Foleta Maetch Keuzevak Xedule

Myx

Myx biedt selfservice functionaliteit waarmee docent, coach, mentor, roostermaker, planner én vooral de leerling grip krijgen op de organisatie van het (gepersonaliseerd) leren. Myx is daarnaast het platform voor de leerling en de medewerker om een ruimte te kunnen reserveren of een afspraak te maken. Lees meer

Foleta

Foleta ondersteunt u met de formatieve planning in het voortgezet onderwijs en biedt u helder inzicht in de lessenverdeling en taaktoedeling op uw school. Lees meer

Maetch

Maetch ondersteunt het zelfroosteren van docenten (-teams). Op basis van een ideaal rooster voor leerlingen, wordt het werk in onderling overleg verdeeld. Maetch is ontwikkeld om dit proces spelenderwijs te ervaren en in praktijk te brengen. Lees meer

Keuzevak

Het verzamelen van doorstroomgegevens en vakkenpakketten zodat er betrouwbare prognoses gemaakt kunnen worden. De samengevoegde informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de formatieve consequenties en de consequenties voor het rooster. Voor meer informatie, klik hier

Xedule

Xedule is een geavanceerde en moderene cluster- en roosterapplicatie. Xedule biedt de mogelijkheid om gedurende iedere fase van het plan- en roosterproces knelpunten inzichtelijk te maken en bij te kunnen sturen. Lees meer

Service & Support

24/7 ondersteuning

Fusyon dient 24/7 beschikbaar te zijn voor alle doelgroepen binnen uw onderwijsinstelling. Daar hoort ook 24/7 ondersteuning bij.

Service Level Agreement

Alle service levels staan beschreven in het Service Level Agreement (SLA). Deze evalueren we jaarlijks met onze klanten om zo het hoogst haalbare na te streven.

Beveiliging data

Bij Advitrae is uw data in veilige handen. We zijn volledig AvG-compliant en ISO27001:2013 gecertificeerd.