Dennis Engelhart

Interview met Dennis Engelhart van het Hoofdvaart College

Deel deze pagina

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen beslaan het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ze zijn te vinden in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Dunamare beschikt over ruim 1.600 medewerkers en biedt onderwijs aan zo’n 13.500 leerlingen.

Het Hoofdvaart College, heeft er als eerste school uit de Dunamare Onderwijsgroep voor gekozen om het plannings- en roosterproces te ondersteunen met Xedule.

In dit interview gaan we in gesprek met Dennis Engelhart, Teamleider techniek bij het Hoofdvaart College en actief gebruiker van Xedule.

Hoofdvaart College is een instelling voor het Voortgezet Onderwijs. Hoe zou jij je school typeren en wat vind je bijzonder aan het Hoofdvaart College?

“Wij bieden leerlingen onderwijs aan, zo veel als mogelijk binnen de beroepscontext, met veel praktijklessen. Op deze manier bereiden wij leerlingen voor op een vervolgopleiding op het MBO en een mooie carrière in het bedrijfsleven.”

Welke functie vervul jij op het Hoofdvaart College en welke rol heb jij binnen het onderwijslogistieke proces?

“Ik ben teamleider van het team Techniek, en lid van de schoolleiding. Iedere schoolleider heeft daarnaast een aantal schoolbrede taken in zijn/haar portefeuille. Ik ben verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie en stuur de roostermakers aan.”

Wat is naar jouw mening de meerwaarde van de huidige werkwijze in vergelijk met de situatie, voordat Hoofdvaart College met Xedule aan de slag ging?

“De school is minder tijd kwijt aan het maken van een goed rooster en leerlingen hebben een evenwichtigere verdeling van uren, zonder al te veel tussen uren, en dat in een rooster dat steeds complexer is geworden.”

Ik heb begrepen dat Hoofdvaart College parallel aan de implementatie van Xedule ook een aantal onderwijsvernieuwingen heeft doorgevoerd, kun je hier wat over vertellen?

“Het Hoofdvaart College biedt leerlingen veel kansen en keuzes. Leerlingen maken vanaf klas 1 kennis met de verschillende werelden van beroep door er een aantal lesuur per week in ‘ondergedompeld’ te worden. In de bovenbouw kiezen leerlingen verschillende keuzemodules, die zij in andere groepen volgen dan in een eigen klas. Dit is organisatorisch een enorme uitdaging.”

Gerelateerde artikelen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.